2019_GR_00135 - Belasting op leegstand van gebouwen en woningen - Reglement - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 03/12/2019 20:00
  • Gepubliceerd op 04/12/2019
  • Publieke referentie: 19.1025.0929.7234