2019_GR_00155 - Retributie verzoeken voor voornaamsverandering - Reglement - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 03/12/2019 20:00
  • Gepubliceerd op 04/12/2019
  • Publieke referentie: 19.1030.7391.0085