2019_GR_00128 - Belasting op begravingen niet-inwoners - Reglement - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 03/12/2019 20:00
  • Gepubliceerd op 04/12/2019
  • Publieke referentie: 18.0802.3762.1925